darnus


darnus
darnùs, -ì adj. (4) 1. kuris gražaus sudėjimo, tinkamas, gražus: Darnùs rūbas Vj. Bagotoji nedarnioji skarele šilkine, o tai biednai našlaitėlei gerai perkelinė LTR(Pnd).
dar̃niai adv.: Mergaitė darni pažiūrėt ir dar̃niai pakalba Slm.
2. susiderinęs, harmoningas: Darnus jųjų santykiavimas Vd. Nedarnùs (pakrikas) dainavimas 474. Kaip čia kas padarius, kad tas mūsų kvartetas darnesnis būtų J.Jabl. Darniomis gretomis žygiuoja pėstininkai .
dar̃niai adv.: Dar̃niai giedoti 514. Mudu ar užgriežiam, ar uždainuojam, vis dar̃niai išeina Kair.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • darnus — darnùs, darni̇̀ bdv. Pasigir̃do dar̃nūs svéikinimo balsai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • darnus vystymasis — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ilgalaikis vystymas(is) siekiant tenkinti žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, išsaugoti Žemę ateities kartoms. atitikmenys: angl. sustainable …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • darnus vystymasis — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Vystymasis, atitinkantis dabarties poreikius ir nemažinantis būsimų kartų galimybių tenkinti savuosius. atitikmenys: angl. sustainable development pranc. développement durable šaltinis STANAG… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • darnus vystymasis — statusas Aprobuotas sritis tarptautinė politika apibrėžtis Visuotinės gerovės siekimas, derinant ekonominio ir socialinio vystymosi ir aplinkos apsaugos politikas. atitikmenys: angl. sustainable development vok. stützbare Entwicklung, f pranc.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • darnus vystymasis — statusas T sritis Politika apibrėžtis Gamtos išteklių panaudojimo būdas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad ištekliai būtų taupiai ir efektyviai naudojami, galėtų atsinaujinti ir būtų išsaugoti ateities kartoms. Būdas suformuluotas siekiant įveikti …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Weiterentwicklung — darnus vystymasis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ilgalaikis vystymas(is) siekiant tenkinti žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, išsaugoti Žemę ateities kartoms. atitikmenys …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • dauerhafte Entwicklung — darnus vystymasis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ilgalaikis vystymas(is) siekiant tenkinti žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, išsaugoti Žemę ateities kartoms. atitikmenys …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • nachhaltige Entwicklung — darnus vystymasis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ilgalaikis vystymas(is) siekiant tenkinti žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, išsaugoti Žemę ateities kartoms. atitikmenys …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sustainable development — darnus vystymasis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ilgalaikis vystymas(is) siekiant tenkinti žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, išsaugoti Žemę ateities kartoms. atitikmenys …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • umweltverträgliche Entwicklung — darnus vystymasis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ilgalaikis vystymas(is) siekiant tenkinti žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, išsaugoti Žemę ateities kartoms. atitikmenys …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas